شرکت ذوب آهن آسیا (سهامی خاص) ، از شرکت های با سابقه گروه رافا ، در زمینه تولید انواع شمش های فولادی ، واقع در شهرک صنعتی ایوانکی شهرستان گرمسار در استان سمنان می باشد. در راستای احترام ذینفعان و دستیابی به رضایت آنان و همچنین تحقق اهداف و شاخص های زیست محیطی،با استفاده از دانش سرمایه ها و منابع انسانی خود،اقدام به ایجادزیرساخت های مناسب در زمینه اجرای قوانین زیست محیطی نموده و توانسته تایید اداره و سازمان ها قانونی را بعنوان کارخانه با هوای پاک را اخذ نماید، اصحاب رسانه با همراهی اداره محیط زیست شهرستان گرمسار ، با حضوردرکارخانه ذوب آهن آسیادر روزدوشنبه مورخ 1402/10/25 اقدام به راستی آزمایی هوای پاک ذوب آهن آسیا نمودند.