مراسم تجلیل از آقای احمد دهقانیزاده بازنشسته شرکت فولاد سامان یزد