مدیریت کیفیت در فرآیند ریخته گری پیوسته با استفاده از مدل کیفیت محصول و شبیه سازی با آنیلینگ